شرکت آب منطقه ای استان زنجان

((پروژه ها))

نام پروژه : خدمات نقشه برداری پهنه بندی سیل رودخانه مراش

نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای استان زنجان

دستگاه نظارت : سازمان نقشه برداری کل کشور

تاریخ شروع پروژه : تير ماه 1389 ........ مدت قرارداد : 6 ماه

شرح خدمات :

 • تهیه نقشه 1:2000 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز 1 متر جهت پهنه بندی سیل رودخانه مراش از رودخانه های حلب ، الله لو چای، ایالو، انگوران چای و آبراهه های مجاور آنها به وسعت تقریبی 2553 هکتار
 • تهیه مقاطع عرضی با هر مقیاس ارتفاعی در مقیاس تا 1:2500 در مناطق دشت و تپه ماهور به تعداد تقریبی 25 عدد
 • نام پروژه : خدمات نقشه برداری سد بایچه باغ و قطعه اول طرح آبرسانی

  نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای استان زنجان

  دستگاه نظارت : سازمان نقشه برداری کل کشور

  تاریخ شروع پروژه : مهر ماه 1390 ........ مدت قرارداد : 70 روز

  شرح خدمات :

 • سد : تهیه نقشه توپوگرافی 1/500 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز 0/25 متری به مقدار 75 هکتار و ایجاد ایستگاه و تعیین موقعیت GPS به تعداد 10 عدد .
 • مسیر خط انتقال : نقشه برداری مسیر خط انتقال بطول تقریبی 45 کیلومتر در مقیاس 1/2000 با منحنی تراز 2 متر و تعیین موقعیت GPS به تعداد 10 عدد.
 • تصفیه خانه و مخازن : تهیه نقشه پلان تاکومتری زمین محل تصفیه خانه و مخازن ذخیره آب با وسعت حدود 10 هکتار به مقیاس 1/500 با منحنی های تراز 25 سانتی متری .
  • نقشه هاي کاداستر :
   • تهیه نقشه های کاداستر محل تاسیسات و مسیر خط انتقال با مقیاس 1/2000
   • تهیه نقشه قطعه بندی و بانک اطلاعاتی مالکین بر اساس مسیرهای خطوط انتقال و محدوده تصفیه خانه و مخازن .

  نام پروژه : خدمات نقشه برداری تهیه نقشه کاداستر اراضی مخزن سد قره درق( روستای بلوبین )

  نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای زنجان

  دستگاه نظارت : سازمان نقشه برداری کل کشور

  تاریخ شروع پروژه : بهمن ماه 1389 ........ مدت قرارداد : 60 روز

  شرح خدمات :

 • تهیه نقشه 1/500 کاداستر شهری به روش مستقیم زمینی به مساحت تقریبی 10 هکتار .
 • تهیه نقشه 1/2000 کاداستر غیرشهری به روش مستقیم زمینی به مساحت تقریبی 300 هکتار .
 • نام پروژه : تهیه نقشه توپوگرافی شفت تونلهای آب سد مشمپا

  نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای زنجان

  دستگاه نظارت : مهندسین مشاور تماوان

  تاریخ شروع پروژه : دي ماه 1390 ........ مدت قرارداد : 45 روز

  شرح خدمات :

 • تهیه نقشه توپوگرافی شفت تونلهای آب سد مشمپا به مساحت تقریبی 10 هکتار
 • نام پروژه : خدمات نقشه برداری برای کانالها و زهکش های اصلی جمع آوری وهدایت آبهای سطحی شهر زنجان

  نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای زنجان

  دستگاه نظارت : سازمان نقشه برداری کل کشور

  تاریخ شروع پروژه : مهر ماه 1389 ........ مدت قرارداد : 90 روز

  شرح خدمات :

 • تهیه مقاطع طولی به مقیاس 1:500 و ارتفاعی 1:50 و مقاطع عرضی از طرفین به طول تقریبی 32 کیلومتر از سیلاب روهای شهر زنجان
 • نام پروژه : خدمات نقشه برداری شبکه آبیاری و زهکشی طرح مشمپا در محدوده روستاهای سردهات شیخلو و فیله خاصه

  نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای زنجان

  دستگاه نظارت : سازمان نقشه برداری کل کشور

  تاریخ شروع پروژه : بهمن ماه 1389 ........ مدت قرارداد : 150 روز

  شرح خدمات :

 • تهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس1:2000 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز 1 متر اراضی از شبکه آبیاری و زهکشی مشمپا در محدوده روستاهای سر دهات شیخلو و فیله خاصه استان زنجان
 • نام پروژه : خدمات نقشه برداری ایستگاه پمپاز و شبکه آبیاری ماهنشان

  نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای زنجان

  دستگاه نظارت : سازمان نقشه برداری کل کشور

  تاریخ شروع پروژه : ارديبهشت ماه 1390 ........ مدت قرارداد : 31 روز

  شرح خدمات :

 • تهیه نقشه توپو گرافی 1:1000 و با خطوط تراز 0/5 متری از محدوده تاسیسات انحراف آب ، آبگیری و مسیرهای انتقال و شبکه آنها و آبیاری و زهکشی سنتی موجود در محدوده
 • پروفیل طولی با مقیاس 1:1000 و پروفیل عرضی با مقیاس 1:500 از مسیر رودخانه
 • نام پروژه : خدمات تهیه نقشه های توپوگرافی 1/2000 و 1/500 به روش مستقیم زمینی از محور و جاده دسترسی سد اندآباد علیا

  نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای زنجان

  دستگاه نظارت : سازمان نقشه برداری شمالغرب کشور

  تاریخ شروع پروژه : آبان ماه 1393 ........ مدت قرارداد : 60 روز

  شرح خدمات :

 • تهیه نقشه های توپوگرافی 1/2000 به روش مستقیم زمینی به مساحت 150 هکتار از مخزن و راه دسترسی
 • تهیه نقشه توپوگرافی 1/500 به روش مستقیم زمینی به مساحت تقریبی 30 هکتار از محل سد
 • نام پروژه : خدمات نقشه برداری مناطق تحت پوشش طرح آبرسانی از سد بلوبین

  نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای زنجان

  دستگاه نظارت : سازمان نقشه برداری کل کشور

  تاریخ شروع پروژه : دي ماه 1392 ........ مدت قرارداد : 90 روز

  شرح خدمات :

 • تهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس 1:1000 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز 1 متری و به عرض 100 متر از سد بلوبین به طول حدود 37 کیلومتر .
 • تهیه نقشه توپوگرافی به روش مستقیم زمینی به صورت بلوکی با منحنی تراز 0/5 متری در مناطق مختلف و به مساحت حدود 12 هکتار .
 • تهیه و تجهیز حداقل 3 گروه اکیپ کامل نقشه برداری در مسیرهای مختلف نقشه برداری خطوط انتقال.
 • درباره ما


  شرکت مهندسين مشاور سامانه توسعه نقشه با بيش از 100 نفر پرسنل در سطح کشور و داراي پايه 1 نقشه برداري ، پايه 3 راهسازي ، پايه 3 GIS و پايه 3 فتوگرامتري و تيم برنامه نويسي قدرتمند نرم افزارهاي مهندسي در اکثر پروژه هاي ملي مشغول به خدمتگذاري مي باشد.
  اين شرکت در سال 1387 با هدف توسعه خدمات مهندسي تاسيس گرديد . موسسان اين شرکت که هم اکنون بعنوان هيئت مديره اين شرکت نيز مي باشند خط مشي شرکت را توسعه فني و مهندسي قرار داده اند فلذا همچنان پيشرو در خدمات خاص و توليد نرم افزارهاي مختص اين حرفه مي باشند.

  با ما در تماس باشید


  در حال ارسال
  پیام شما ارسال شد. با تشکر

  آدرس:

  زنجان
  جاده شهرک کارمندان - نبش قائم ششم
  پلاک 2966 - طبقه دوم

  شماره تماس:

  تلفن: 33440377 - 024
  فکس: 33473673 - 024